Klimatfrågan – Uppenbart hot eller en stor bluff

Vad händer egentligen med vårt klimat

När det gäller klimatfrågorna och hur det ser ut med hållbarheten på jorden, så kommer det finnas olika perspektiv uppfattningar om detta. Här finns det de som tror på detta och redan nu har ändrat sin livsstil. Det kommer också finnas de som inte alls har samma uppfattning. Här talas det om allt från en stor bluff till stora konspirationsteorier. På så sätt kan det ju då sägas att det egentligen inte skulle vara någon som vet hur det egentligen ligger till. Om du tror på det är du bara ytterligare en i mängden som gillar att lura dig själv. Klimatfrågorna och problemen rörande detta område är verklighet. Här är bara det stora jobbet att få alla att inse detta faktum.

Som du säkert redan sett så har årstiderna förändrats kraftig. De har helt enkelt förskjutits. Detta är det som kallas för växthuseffekten. Att planeten jorden bli varmare för varje år som går, vilket då på sikt skulle leda till jordens undergång. Naturligtvis är det lätt att inte vilja se och förstå detta, medan andra jobbar livet ur sig för att ställa det till rätta. Det som händer är att människan skräpar ned för mycket, använder fel energikällor samt ofta väljer billiga och farliga produkter istället för att betala mera för de miljövänliga. Detta leder då till en ond spiral som hotar människans existens på planeten jorden.

Handlar klimatfrågan enbart om energi

Att säga rent ut att klimatfrågorna enbart skulle handla enbart om energi och vilka energikällor som används vore helt fel. Dock är det så att energi används i någon form i alla lägen. Detta handlar om när du tar dig till och från jobbet, då du använder antingen bensin, diesel eller biogas. Funderar du på vilket val som är det bästa? Inom produktion och tillverkning används antingen ett bränsle eller elektricitet, vilket också där kommer ned till en fråga om energi. När det är kallt på vintern använder du något för att värma upp ditt boende. Under den mörka delen av året använder du helt enkelt mera belysning i hemmet. Som du snabbt ser är energi förmodligen den största delen när det handlar om klimatfrågor.

Hur som helst är det inte det enda som hållbarhet samt en hållbarlivsstil som måste uppnås handlar om. I detta fall handlar det om att värna om naturen. Detta gör du genom att bojkotta alla miljöfarliga produkter. Om alla göra detta skulle det då leda till en förflyttning av den kraft som kallas för konkurrens. Här leder detta till att den stora konkurrensen plötsligt finns bland miljövänliga val. Det leder till att priset på dessa går ned och minskad försäljning för de miljöfarliga produkterna. Som du snabbt ser kan den ekonomiska balansen bibehållas, även om du tänker miljövänligt. Bortsett från energi finns det sedan möjlighet att tänka på att sortera sina sopor och inte dumpa dem i naturen. Gör alla detta från företag till privatpersoner kommer allt att bli bättre.

Fossila bränslen jämfört med förnybara energikällor

När fossila bränslen ska jämföras med förnybara energikällor, kommer du genast att förstå en sak. Fossila bränslen utvinns genom produktion och rening av något som inte finns i obegränsad mängd. Förnybara energikällor handlar om allt som finns helt naturligt, och i de flesta fall kan användas som det är. Inom fossila bränslen ingår olja, kol och flis som några exempel. Om dessa fortsätter att användas i den utsträckning som de gör idag, kommer stora problem att uppstå och de kommer även på sikt att ta slut. Vad gör du när du då när det saknas energi? På den frågan kommer då alla säga att det finns alternativa energikällor, för utan elektricitet och värme vill du ju inte vara. Varför är det då inte dags att tänka på detta redan nu? Innan det är försent.

Ja, det som redan insett problemet rörande alla klimatfrågor ställer sig denna fråga. I vilket fall står det helt klart att när fossila bränslen jämförs med förnybara energikällor kommer svaret att stå helt klart. De förnybara energikällorna skapar hållbarhet på jorden, vilket då betyder att det är milsvid skillnad i jämförelse med användning av fossila bränslen. Förnybara energikällor anses då helt enkelt som miljövänliga. När du inte vill hjälpa till är du alltså en miljöbov och kör din bill på bensin. När du inser att alla måste dra sitt strå till stacken, kommer du att vara miljövänlig och använda biogas.

Är det försent att rädda jorden

Här kommer du till den stora frågan. Är det försent att rädda jorden? Om det är så, är det då inte bara att fortsätta leva som du alltid gjort? Naturligtvis kunde detta vara ett enkelt svar, men det finns egentligen inga belägg för att något är sant. Klimat-hotet är sant, men om jorden är i extrem fara eller om det helt enkelt är försent kan ingen veta. Här är det precis som att leka med tanken om allt är en bluff eller om det verkligen är så extremt påfallande som det påvisas gång efter gång. Hur som helst är det en fråga om du väljer att ge upp eller kämpa. De flesta som måste svara på den frågan, brukar inte vara av arten som bara lägger sig ned och väntar på att släggan ska falla.

Om du inte tänker på ditt eget liv, så kanske du har barn? För dig kan det ju så att säga vara försent. Kanske är det dags att tappa pinnen snart, eller gå om hörnet. Inget illa menat, men det är ju något som händer alla. Dock finns det ingen anledning att tappa tron på framtiden och att inte kämpa för kommande generationer och dina barn. Här är det bara förlorare som inte vill inse, inte bryr sig om detta eller helt enkelt bara går sin egen väg. Detta kallas för att vara egensinnig, oansvarig och helt enkelt en dålig människa. Hur vill du framstå som person i ögonen på andra? Du, förresten är det inte alls försent att rädda planeten jorden. Det kommer bara att krävas lite arbete. Hänger du med på det stora äventyret?