Geoenergi i Finland

SEEC och Tillväxtverket samarbetar inom programmet Miljödriven tillväxt. Projektet Geoenergi i Finland genomförs under 2014.

Målet är att etablera geoenergilager i Finland som ett sätt att minska energibehov och förbättra klimatsituationen.

Projektledare: Klas Björéus

Läs mer